SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

3 tema. Kaip susitinka oras, vanduo, žemė ir ugnis?

18. MOKOMĖS RAIDES T t

1. Susipažinkite su raidėmis T t.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kurie žodžiai prasideda garsu t?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose girdite garsą t?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

C. Pasakykite daugiau žodžių, prasidedančių garsu t. Suskaičiuokite, kiek juose skiemenų.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

3. Sudėliokite iliustracijas iš eilės ir pagal jas sukurkite pasakojimą.

Rašome raides T t.