SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

3 tema. Kaip susitinka oras, vanduo, žemė ir ugnis?

19. ĮSIMENAME RAIDES T t.

1. Įtvirtinkite raides T t.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose garsą t girdite daugiau nei vieną kartą?

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

B. Jungdami skiemenis, perskaitykite žodžius.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

C. Pasakykite vardų, kuriuos tardami girdite garsą t.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

3. Kaip manote, ką daro ši meškutė? Sukurkite trumpą pasakojimą.