Tyrinėjame gamtą

5 SKYRIUS. Medžiagų karalystė

5.3. Grynosios medžiagos ir mišiniai

Paveikslėliai

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.