Tyrinėjame gamtą

5 SKYRIUS. Medžiagų karalystė

5.4. Oras

Paveikslėliai

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.