MUZIKA. GEGUŽĖ

9 skyrius. Kuo norėčiau būti?

1 tema. Kokių būna profesijų?

2. DARBŲ RITMAI

1. Pasiklausykite garso įrašo ir pasakykite, kokius garsus girdite. Ar atpažįstate, kokių profesijų atstovai dirbdami skleidžia panašius garsus?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Pasidalykite į grupes ir atlikite batsiuvio ritmus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Plodami ir trepsėdami pritarkite Violetos Palčinskaitės eilėraščiui „Fabrikai“.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.