MUZIKA. GEGUŽĖ

9 skyrius. Kuo norėčiau būti?

1 tema. Kokių būna profesijų?

1. DARBO DAINOS

1. Pasiklausykite lietuvių liaudies ratelio „Aviža prašė“. Apie kokius darbus dainuojama? Pažaiskite ratelį.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Pasolfedžiuokite ir padainuokite piemenėlių dainą „Dribk, kiaulele, dribulia“. Žodžiui „dribulia“ pritarkite pasirinktais ritminiais muzikos instrumentais.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Padainuokite ir fleitomis pagrokite dainą „Saulė siuvo marškinaičius“.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.