LIETUVIŲ KALBA. Lapkritis

III skyrius. Kaip prisitaikome prie gamtos?

1 tema. Kaip prisitaikome prie gamtos pokyčių?

6. ĮSIMENAME RAIDES Z z

1. Įtvirtinkite raides Z z.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose garso z nėra?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Perskaitykite skiemenis ir sudarykite žodžius.

C. Pasakykite žmonių ar gyvūnų vardų, vietovardžių pavadinimų, kuriuose būtų garsas z.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

1. Kas šio pasakojimo veikėjai?
2. Kur vyksta veiksmas?
3. Paaiškinkite, kaip žaidžiamas žaidimas „Šilta – šalta“.
4. Kaip atsakytumėte į paskutinį Roko klausimą?
5. Klasėje arba namie pažaiskite žaidimą „Šilta – šalta“.