LIETUVIŲ KALBA. Lapkritis

III skyrius. Kaip prisitaikome prie gamtos?

1 tema. Kaip prisitaikome prie gamtos pokyčių?

7. MOKOMĖS RAIDES C c

1. Susipažinkite su raidėmis C c.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kurie žodžiai prasideda garsu c?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose girdite garsą c? Kuriame žodžio skiemenyje?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

C. Pasakykite vardą ar vietovardį, kuriame yra garsas c.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

1. Iš kur grįžo Ievos tėtis?
2. Kokiu oru vyksta karinės pratybos?
3. Ko tėčiui pasiūlo mama?
4. Kodėl dėkodamas tėtis sako ne „Ieva“, o „Ievute“?
5. Kaip manote, ar žodžiai gali sušildyti? Jeigu taip, kokie žodžiai teiktų šilumą?

Rašome raides C c.