LIETUVIŲ KALBA. Lapkritis

III skyrius. Kaip prisitaikome prie gamtos?

1 tema. Kaip prisitaikome prie gamtos pokyčių?

8. SKAITYDAMI AUGAME

1. Pasiklausykite pasakojimo arba jį perskaitykite ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

1. Apie kokį metų laiką kalbama tekste?
2. Koks orų spėjimas minimas tekste? Kodėl kažkas pasakė, kad žiema bus labai šalta?
3. Kokie paukščiai įvardyti?
4. Kodėl autorius rašo: „Gaila, nes taip visi šermukšniai suges, nukris ir pražus!“?
5. Papasakokite, ką sužinojote apie šermukšnius.
6. Pasidomėkite, kuo minta didžiosios zylės.
7. Šermukšniai naudingi ne tik paukščiams, bet ir žmonėms. Pasidomėkite, kas gaminama iš šermukšnio uogų.

2. Pasiklausykite pasakojime paminėtų paukščių balsų.

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

Grojaraštis

3 Videos