Biologija

5 SKYRIUS. Organizmų klasifikacija ir sistematika

5.5 Protistų sandara. Jų reikšmė gamtai ir žmogui

1. Pažiūrėkite, kaip juda ameba, kaip susiformuoja pseudopodijos.

Grojaraštis

3 Videos

2. Patyrinėkite klumpeles.

3. Patyrinėkite maurakulį.

4. Pažiūrėkite, kaip atrodo maumarykštės.

Paveikslėliai

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.