Lietuvių kalba 5 kl.

3 skyrius

Žodžių sandara ir rašyba

16. Reikšminės žodžių dalys ir jų žymėjimas

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

17. Šaknis

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

18. Nosinių raidžių rašymas šaknyje

18.1. Ką matote paveikslėlyje? Užrašykite. Kuo ypatinga šių žodžių rašyba?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

19. Galūnė

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

20. Priešdėlis

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

21. Priebalsių supanašėjimas ir susiliejimas priešdėliuose ir dūriniuose

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

22. Priesaga

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

24. Kamienas

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

Įsivertinimas

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.