SAUSIS

V skyrius. Kaip eina laikas?

3 tema. Kaip atpažinti laiką?

5. SENIAU IR DABAR (I)

2. Pasiklausykite garso įrašo ir pasakykite, kuri nuotrauka kuriai įrašo daliai tinka.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Pasiklausykite muzikos pavyzdžių. Pasakykite, kuo jie panašūs ir kuo skiriasi.

4. Metalofonais, varpeliais, mušamaisiais vamzdžiais pagrokite melodiją.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.