LIETUVIŲ KALBA. Lapkritis

III skyrius. Kaip prisitaikome prie gamtos?

1 tema. Kaip prisitaikome prie gamtos pokyčių?

2. ĮSIMENAME RAIDES K k

1. Įtvirtinkite raides K k.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose garsą k girdite du kartus?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Perskaitykite skiemenis. Kokius žodžius galite sudaryti?

2. Patyrinėkite nuotrauką ir pasvarstykite, apie ką rašoma žemiau pateiktame tekste.

3. Pažiūrėkite vaizdo įrašą, perskaitykite tekstą ir atsakykite į klausimus.

1. Apie kokį gamtos reiškinį pasakojama šiame tekste?
2. Kurioje Lietuvos vietoje šėlo audra?
3. Kokių nuostolių pridarė audra?
4. Kokio aukščio bangos buvo šėlstant audrai?
5. Ar esate matę audrą? O gal matėte, kokios ji žalos padarė?
6. Kaip manote, ar siaučiant audrai laivai gali įplaukti į Klaipėdos uostą?
7. Apie audrą sužinojote iš trijų šaltinių: nuotraukos, vaizdo įrašo ir teksto.
Kuris šaltinis padarė didžiausią įspūdį?