LIETUVIŲ KALBA. Lapkritis

III skyrius. Kaip prisitaikome prie gamtos?

1 tema. Kaip prisitaikome prie gamtos pokyčių?

3. MOKOMĖS RAIDES Ž ž

1. Susipažinkite su raidėmis Ž ž.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kurie žodžiai prasideda garsu ž?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriame žodžio skiemenyje girdite garsą ž?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

C. Suraskite trūkstamą žodžio skiemenį.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

1. Kur apsilankė Ieva su tėčiu?
2. Kada tai įvyko?
3. Ką Ieva su tėčiu pamato ant sniego?
4. Ką rodo pėdsakai sniege?
5. Prisiminkite, kaip vaikščiojote po neseniai iškritusį sniegą. Kokių palikote
pėdsakų? Padėkite Ievai atsakyti į tėčio klausimą.

Rašome raides K k.